Szukaj

Formularz reklamacji

Asortyment sklepu zakupiony w kategoriach "Outlet", "2 gatunek" oraz z likwidowanych kolekcji nie podlega wymianie, zwrotom ani reklamacji.

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

   (adres osoby składającej pismo)

                                                                     

Jadwiga Tarleton

ul. Cukrowa 15B/4

52-316 Wrocław

                                                                           

Adres do doręczeń:

                                                                            BOBOCO

Paczkomat InPost WRO18M

(Wałbrzyska 24, 52-314 Wrocław, Przy biurowcu)

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ...............................……………., której przedmiotem było ...................................................

......................................................................................................................................................

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ...............................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:

  1. 1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ............................................................ ;
  2. 2. wnoszę o usunięcia wady;
  3. 3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
  4. 4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

                                                                      ……………………………

                                                                    Data i podpis konsumenta

* niepotrzebne skreślić

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj