WYPRZEDAŻ! Sukienki od 79zł, bluzki od 41zł, zestawy chustek od 19,90zł!

Szukaj

ZWROTY, WYMIANY I REKLAMACJE

WYMIANA

Aby wymienić zamówiony towar Klient wypełnia formularz wymiany i przesyła go wraz z towarem do Sklepu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przesyłki. 

Podpisany formularz należy wysłać wraz z towarem do wymiany do Paczkomatu InPost o numerze WRO18M (Wałbrzyska 24, 52-314 Wrocław, Przy biurowcu) lub na adres e-mail sklep@boboco.pl. W razie braku możliwości nadania przesyłki za pośrednictwem Paczkomatu - prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

W celu przyspieszenia procesu Klient może wysłać informację o nadaniu przesyłki na adres e-mail sklep@boboco.pl.

Warunkiem wymiany towaru na inny jest brak zużycia towaru, posiadanie oryginalnych metek, brak jakichkolwiek zabrudzeń oraz zapakowanie towaru w oryginalne, nieuszkodzone pudełko (jeśli było dołączone do produktu).

Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do Sklepu podpisanego formularzu wymiany. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

Sklep po otrzymaniu towaru do wymiany na swój koszt wysyła Klientowi nowe zamówienie w przeciągu 2 dni roboczych do wybranego przez Klienta Paczkomatu InPost. Klient za dopłatą może wybrać inny sposób dostawy. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem na adres e-mail sklep@boboco.pl.


Formularz wymiany: https://www.boboco.pl/strona/formularz-wymiany

ZWROTY

W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Sklepu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru.

Oświadczenie należy wysłać wraz z towarem do zwrotu do Paczkomatu InPost o numerze WRO18M (Wałbrzyska 24, 52-314 Wrocław, Przy biurowcu) lub na adres e-mail sklepu sklep@boboco.pl.

Warunkiem uznania zwrotu jest brak jakichkolwiek śladów zużycia towaru, posiadanie oryginalnych metek, brak jakichkolwiek zabrudzeń oraz zapakowanie towaru w oryginalne, nieuszkodzone pudełko (jeśli było dołączone do produktu).

Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

Sklep zobowiązany jest do przekazania Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Formularz odstąpienia od umowy: https://www.boboco.pl/strona/odstapienie-od-umowy

REKLAMACJE

Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie (na adres: skrytka pocztowa nr 6311, 53-245 Wrocław 63) lub e-mailem (na adres email: sklep@boboco.pl) w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Sklepu.

W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. 

Formularz reklamacji: https://www.boboco.pl/strona/reklamacja

Pełna treść regulaminu sprzedaży dostępna jest na https://www.boboco.pl/strona/regulamin-sklepu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj